Är propellern skadad?

Kontakt, ring oss på 08-544 013 00 

Epost: support@propulse.se 

 • Saknas det bitar eller är bladen stukade? 
 • Har bladen olika form? 
 • Skakar och vibrerar det vid körning?
   

Om någon av dessa frågor besvara med ett ”ja” så är sannolikheten för kommande problem och underhushaveri påfallande stor. Montera en ny oskadad propeller och undvik dyra reparationskostnader mitt i sommaren. 

Att propellern skadas vid olika tillfällen händer alla och även den bäste navigatören. Småskador från strandnära grundstötning i låg fart är den absolut vanligaste händelsen i båtägarens tillvaro. Kanske t o m att propellern skadats utan att ens vara i vattnet. Allt fler båtar hanteras via båttrailer och då händer det lätt att propellern skadas vid sjösättningsrampen, hemma bland carportens stolpar eller rentav på bensinmackens betongfundament. 

Oavsett orsaken, stor eller liten skada så orsakar skadan obalans och därmed vibrationer. Det finns i huvudsak två skäl till att obalansen uppkommer. 

 • Bitar av material saknas på ett eller flera blad. Bladen väger därför olika och tar därför inte ut varandra i vikt under det att propellern roterar. Obalansen är ett faktum och propellern rör sig i olika riktningar, detta upplevs då som en vibration i mer eller mindre grad. 

 • Ett eller flera blad är stukade och deformerade. När bladen då erhållit en ny form dvs inte den som tillverkaren skapade, så jobbar de olika i vattnet. Bladets funktion är att få grepp om och hålla vattnet på bladets yta och sedan trycka det bakåt (så båten åker framåt). Om då bladen plötsligt har olika form eller andra skador som stör vattnets väg bakåt så hanterar de olika mängd vatten. Den olika mängden vatten kan översättas till olika belastning per blad. (Jämför med att kupa handen och dra den genom vatten, beroende på hur handen kupas blir belastningen olika). Återigen skapas en obalans precis som i beskrivning punkt 1. 

Helt säkert är att alla former av propellerskador orsakar obalans och därmed vibrationer. Frågan är mera hur det sedan upplevs i båten. Mot bakgrund av motorbuller, vibrationer från motorn och stamp i sjön kan det vara väldigt svårt att utskilja vad som är propeller relaterat. Olika personer är olika känsliga i sina sinnen. Det kan också vara så att vibrationerna sammantaget i båten tar ut varandra och därför inte märks eller uppfattas som så omfattande. Vibrationerna kan också variera med fart och varvtal på motorn. Brukligt är att de upplevs mest i låg- och mellanregistret och minst på max varvtal. Orsaken är att högre varvtal gör att obalansen delvis tar ut sig själv p g a trögheten i propellerns rörelser från sida till sida. Propellern hinner helt enkelt inte med när den roterar upp emot 3000 varv per minut. 

Vibrationerna är direkt kopplade till effektförluster för båtens framdrivning. De utläses bäst som lägre fart än normalt vid givna motorvarvtal samt högre bränsleförbrukning. Båten kommer inte upp i plan lika enkelt och snabbt som brukligt med en hel propeller. Kort sagt blir det mesta i körningen mycket sämre och mindre angenämt. 

Den mest allvarliga delen och även den ev kommande dyraste delen med att åka runt med en skadad propeller är en omfattande reparation av det s k växelhuset dvs den delen som är i vattnet och driver propelleraxeln. 

Växelhuset innehåller kugghjul, lager och andra mekaniska delar som med hög precision ser till att motorns rotation och kraft överförs till propellern. Alla dessa delar badar i olja som smörjer, kyler och skyddar alla delar från korrosion mm. 

För att oljan ska stanna kvar inne i växelhuset trots den roterande propelleraxeln så sitter där en eller flera tätningar. Dessa tätningar har små tunna läppar som ligger an mot axeln och stoppar på så sätt oljan från att komma ut i sjön. 

När propellern börjar vibrerar så betyder det att den fysiskt förflyttar sig från sin position i mitten av centrum till positioner sidledes utanför centrum. Krafterna är så pass stora att propellern tar med sig propelleraxeln som böjs fram och tillbaka, detta trots att den är gjord i massivt stål. 

Propelleraxelns rörelser blir tillslut så pass stora att de små läpparna på tätningarna inte förmår att täta av mot axeln, det uppstår små glipor under varje varv propellern roterar. Eftersom växelhuset är ca 0,5 m under vattenytan så uppstår där ett vattentryck som är högre än trycket inne i växelhuset. Effekten blir att sjövatten under körning löpande tränger in i växelhuset. Det är heller inte ovanligt att viss mängd olja läcker ut. 

Det rekommenderas att oljan i växelhuset bytes inför vinterförvaringen. Bytet är ett bra sätt att se statusen på oljan som i sin tur ger annan information. Detta är ingen svår uppgift, möjligen lite kladdig, men absolut inte komplicerat.  

På växelhusets ena sida sitter som regel två olika skruvar, en undre och en övre. Den undre brukar sitta i underkant på den stora bulben och den övre någon decimeter högre upp. 

 • Ställ lämplig behållare under skäddan så att oljan kan rinna ner utan att hamna på marken.

 • Skruva ur den undre skruven (vid bulben), håll reda på den tätning som sitter runt skruven. Nu kommer det förmodligen bara rinna lite olja och väldigt sakta ur växelhuset. Notera dess utseende. Ska vara ren och klar som sirap, färgen kan variera beroende på typ av olja (ex.vis blå, brun, gul).

 • Lossa nu den övre skruven. När det nu kommer in luft i växelhuset kommer oljan att rinna ur fortare. Låt stå en stund tills all olja runnit ur.

 • När oljan nu landat i behållaren så studera dess utseende. Om oljan är klar, möjligen med någon ytterst liten strimma av mjölkigt inslag så är det hela som det ska vara. Om oljan däremot har kraftiga inslag av eller helt antagit en mjölkig blandning (jämför med kaffe med mjölk el chokladdryck) så betyder det omfattande vatteninträngning.

  Om vatteninträngningen kan kopplas till en skadad propeller så är det ju ingen tvekan om nästa steg, en ny oskadad propeller måste införskaffas. 

 • Ny olja fylls på underifrån via den skruven som oljan tappas ur. Det finns speciella pumpflaskor med en anslutning som gängas fast i skruvhålet att köpa i marinbutiken. Olja fylls sedan på nerifrån och upp tills det läcker ut ur den övre skruven, då är det fullt och rätt nivå. Sedan väntar det kladdiga. Ett par engångshandskar kommer väl till pass. Skruva först tillbaka den övre skruven, se till att dess tätning är på plats. Skruva sedan ur pumpanslutningen ur det undre skruvhålet. Sätt fingret för så att oljan inte rinner ut. Montera åter dit skruven och se till att tätningen följer med. Dra åt båda skruvarna ordentligt så de inte lossnar.

Om olja med hög grad av vatteninblandning lämnas i växelhuset under vintern är det väldigt hög risk för omfattande skador. Under det att oljan står stilla i växelhuset över tid kommer vattnet att separera sig från oljan och sjunka till botten inne i växelhuset, vattnet är tyngre än oljan. Delarna inne i växelhuset angrips lätt av rost då vattnet som kanske t o m är saltvatten kommer åt lager och kugghjul.  

När vintern senare slår till med minusgrader så fryser det separerade vattnet till is. Vatten i fruset tillstånd har större volym än rinnande vatten. Eftersom utrymmet i växelhuset är både slutet och begränsat så är det högst sannolikt att isen spränger sönder växelhusets gjutgods. Oljan kommer att läcka och/eller svettas ut. Om motorn körs i sjön med denna defekt blir det gärna regnbågens färger i vattnet med olja på vattenytan, syns bäst när motorn är avstängd vid bryggan. 

Denna skada går inte att laga utan hela växelhuset måste bytas ut. Ett nytt växelhus kostar ungefär som halva priset för en ny motor. 

I ljuset av detta så är ett propellerbyte både enklare och avsevärt billigare. Med en Propulse propeller på motorn så är risken för obalans nära på obefintlig. Vid grundstötning går blad av och skyddar axeln innan stora krafter byggs upp. Just av det skälet att bladen går av så förekommer det inte varken skadade eller deformerade blad. De är antingen hela och har rätt form eller så är de avbrutna. 

Med ett extra bladkit och lämpliga verktyg med i båten så kan ju bladen bytas ute på sjön och resan fortsätta mot målet, detta utan avbrott och oro för fortsatta problem. 

Vänta inte tills nästa grundstötning, med förebyggande tänk kan många framtida problem undvikas. Båtsäsongen är redan kort som den är, varför riskera att göra den ännu kortare ? Vi på Propulse utrustar dig gärna med en ny propeller och på köpet bistår vi med support och annan nödvändig info. Med personlig hjälp ska vi se till att göra just din båtsommar så problemfri som möjligt. 

Kontakta oss

 • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead eller Reset password