Propulse AB (”Propulse”), 556579-6405, tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. Vi vill därför genom denna integritetsskyddspolicy informera dig om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt, kan identifiera en individ, till exempel namn, telefonnummer, adress och mail. Propulse strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt och följa all tillämplig lagstiftning utifrån bland annat EU:s dataskyddsförordning, GDPR (EU) 2016/679. Du kan läsa mer om förordningen på Sveriges tillsynsmyndighets hemsida.  www.imy.se

Personuppgiftsansvar och kontakt 

Personuppgiftsansvarig är Propulse, 556579-6405, på Styrmansgatan 5, 741 42 Öregrund. Du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via vårt kontaktformulär på www.svero.com eller på mail:info@propulse.se.

För att kunna beställa på propulse.com måste du ha fyllt 18 år. Du ansvarar för att de lämnade personuppgifterna är korrekta. Propulse förbehåller sig rätten att kontrollera dessa uppgifter. Information kring hur Propulse hanterar dina personuppgifter hittar du i Propulse integritetspolicy.

Hur vi hanterar dina personuppgifter 

Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress, betalningsinformation och information avseende de produkter du beställer. Dessa uppgifter samlar vi in i samband med att du genomför en beställning på propulse.com.

Varför vi behandlar dina uppgifter och laglig grund

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna behandla din order, leverera dina produkter, uppfylla garantiåtaganden och tillhandahålla kundtjänst. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för fullgörande av avtal med anledning av din beställning och leverans av beställda produkter. Vi behandlar även uppgifterna för att kunna efterleva lagkrav gällande bokföring. Vi använder även informationen för att skicka marknadsföring om liknande produkter under förutsättning att du inte motsatt dig detta vid beställningen. Vi behandlar då uppgifterna med stöd av intresseavvägning och ett för oss berättigat intresse att marknadsföra våra produkter. Ì samband med våra utskick har du också en möjlighet att avregistrera dig från fler utskick. Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer kring hur vi har gjort vår intresseavvägning.

Dina personuppgifter 

Dina uppgifter kommer att behandlas av Propulse. Uppgifterna kommer att delas med samarbetspartners för transportlösningar samt till den betalleverantör du väljer att använda dig av för att betala ditt köp. För mer information om hur den betalleverantör du valt behandlar dina personuppgifter se deras webbplats. Detta för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig. Uppgifterna kan komma att behandlas av oss anlitade personuppgiftsbiträden, såsom leverantörer av IT-tjänster och leverantör av marknadsföringstjänster. Propulse har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna.

Hur länge behandlar vi och sparar dina personuppgifter?

Uppgifterna behandlas under 1 år efter köpet för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt konsumenträttslig lagstiftning såsom skyldigheter i samband med reklamationsrätt. Uppgifter som krävs enligt gällande bokföringslagstiftning behandlas under sju år efter köpet. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Dessa uppgifter samlar vi in när du anmäler dig som mottagare av nyhetsbrev eller annars efterfrågar information rörande vår verksamhet. Om du företräder en återförsäljare,leverantör eller samarbetspartner behandlar vi dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka efterfrågad information och för att kommunicera med dig i syfte att marknadsföra våra produkter eller lämna erbjudanden. Vi behandlar uppgifterna utifrån din förfrågan om material eller med utgångspunkt i din beställning genom vår webbplats. Om du efterfrågat marknadsföringsmaterial grundar sig behandlingen i ett samtycke du fått ge i samband med förfrågan. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke vilket innebär att vi ska upphöra med behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mail till info@propulse.se.. Om behandlingen sker efter att du gjort en beställning genom vår e-handel grundar vi den på en intresseavvägning och ett för oss berättigat intresse att hålla kontakten med dig. Du är välkommen att kontakta oss för att veta mer kring hur vi har gjort vår intresseavvägning. Om du företräder återförsäljare, leverantör eller samarbetspartner behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera det affärsmässiga förhållandet mellan bolagen. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Om du av annat skäl tagit kontakt med oss behandlar vi dina uppgifter för att hjälpa dig med aktuell fråga med stöd av en intresseavvägning. 

Behandling i samband med marknadsföring

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och hur vi använder uppgifterna De uppgifter vi använder oss av är uppgifter som vi får direkt från dig när du handlar hos oss eller interagerar med oss på annat sätt. Vi samarbetar med olika annonspartners (så som retargeting via Facebook) för att kunna skapa annonsering i sociala nätverk och med Google, specifikt Google Ads (och Google Marketing Platform), vad gäller nätverk för onlineannonsering. Våra annonspartners använder uppgifter som överförs från oss och som samlas in genom cookies och annan teknik för att samla information om dina intressen, och tar hänsyn till detta när de anpassar annonser och väljer ut annonsutrymmen som förmedlas via deras nätverk för onlineannonser. Detta kallas remarketing. Genom remarketing kan vi skapa marknadsföring som är så relevant för dig som möjligt, utifrån dina preferenser. Genom remarketing kan vi även mäta effektiviteten av våra annonser, samt våra annonspartners resultat och effektiviteten av deras tjänster. Våra annonspartners använder cookies och annan teknik för att följa din användning av vår webbplats genom uppgifter som lagras på din enhet eller i appar. Du kan läsa mer om cookies och annan teknik i vår Cookie-policy. Våra annonspartners är personuppgiftsansvariga för deras behandling av uppgifterna, vilket inkluderar eventuell internationell överföring av personuppgifter.

Vi behandlar dina uppgifter för att visa annonser, erbjudanden och annan marknadsföring som vi tror du är intresserad av. För att din kundupplevelse online ska bli så bra som möjligt visar vi personligt anpassad marknadsföring som distribueras till dig enligt dina preferenser genom att visas i mobilappen, sociala medier eller webbläsare. Behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke och vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi skickar några annonser, erbjudanden eller annan marknadsföringskommunikation till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra dina val i Cookie Policy.

Vem får tillgång till dina personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas av Propulse. Uppgifterna kan delas med leverantörer och tredje part, till exempel en annonspartner, som utför uppgifter åt oss i form av exempelvis dataanalys och skapande av annonsering. Propulse har enligt gällande lagstiftning avtal med dessa partners som reglerar hanteringen av personuppgifterna. Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter Vi behandlar inte dina uppgifter längre än vad som behövs för att vi ska kunna visa och skicka annonser, erbjudanden och annan marknadsföring till dig. Behandlingen av dina uppgifter upphör när du återkallat ditt samtycke eller annars avvisat marknadsföringskommunikation från oss. Därefter kommer uppgifterna om dig raderas permanent.

Google analytics 

Vi vill särskilt informera om att vi använder analysverktyget Google Analytics i syfte att hämta in webbstatistik och förstå användarbeteenden i syfte att bättre forma vårt innehåll på webbsidan (se mer om ändamålen under “Hur vi hanterar dina personuppgifter” och Cookie-policy). Mer information om hur Google hanterar data i olika annonsprodukter kan du läsa om här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Google Analytics lagrar data åt Propulse i olika länder, bland annat i USA. De standardavtalsklausuler som tillämpas när Propulse använder Googles tjänster hittar du här: Google business policy

Gallring och lagring 

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer tydliga gallringsrutiner. Uppgifter behandlas på olika tidsperioder för att ge möjlighet att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller erbjuda så bra tjänst som möjligt. Om har du frågor kring behandlingstid är du välkommen att kontakt oss via vårt kontaktformulär eller på mail info@propulse.se så berättar vi mer. I första hand behandlar vi dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall använder vi leverantörer som behandlar personuppgifter i länder utanför EU/EES, så som USA, till exempel för att skicka nyhetsbrev och för webbanalys. Behandling av leverantörer som Google och Prestashop kan medföra att personuppgifter görs tillgängliga för amerikanska myndigheter och vilket också påverkar integritetsskyddet. Det krävs särskilda skyddsåtgärder när personuppgifter behandlas i länder utanför EU/EES och därför sker det under förutsättning att det finns stöd enligt lag, till exempel genom att vi med mottagaren av uppgifterna har ingått standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

Delning av dina personuppgifter 

Dina uppgifter lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje part lokaliserat i EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än de redovisade samt för att utföra molntjänster och lagringstjänster. Vi delar endast personuppgifter med tredje part som underlättar tillhandahållandet av våra tjänster, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga, samt till annonspartners med eget personuppgiftsansvar för sina delar av behandlingen. Vi säljer inte personuppgifter till någon. Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje part om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeurehändelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på dit uppdrag.

Säkerhet för dina personuppgifter 

För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik, vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den för att utför sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. vi förbinder oss att vita lämpliga disciplinära åtgärder för a upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Dina rättigheter som begränsad 

Om vi behandlar personuppgifter om dig kan du ha vissa rättigheter vilka beskrivs nedan. Propulse svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. För att nyttja rättigheterna nedan, använd vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med oss eller maila till info@propulse.se. Rätt att invända mot behandling Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål eller mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. Vi kommer då upphöra med att behandla dina uppgifter så snart som möjligt efter din begäran. Rätt till tillgång Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och hur dessa uppgifter behandlas. Genom att kontakta oss kan du få tillgång till ett registerutdrag där det framkommer vilka uppgifter som behandlas av oss. 

Rätt till rättelse 

Upptäcker du att de uppgifter som vi har om dig är felaktiga har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina uppgifter rättade. Rätt till radering eller begära begränsning Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas hos oss. Du har också rätt att begära begränsning av vår behandling av dina uppgifter, t.ex. om delar av uppgifterna inte är korrekta. Rätt till dataportabilitet I de fall du har lämnat ditt samtycke eller vi grundar vår behandling av dina personuppgifter på avtal med dig och behandlingen sker automatiserat har du rätt att få del av dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt. Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet GDPR och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa återfinns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Om du anser att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till Imy.

Ändringar i vår integritetspolicy 

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till en annan kan komma att uppdatera denna integritetsskyddspolicy när vi utvecklar vår personuppgifts behandling eller antar nya policyer på området.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead eller Reset password