Tabellen nedan ger en vägledning om vilken propellerstigning som kan vara aktuell för en planande båt med V-skrov. Ställ in föreslagen stigning och justera därefter mot önskade prestanda i de fall så behövs.

Stigningstabell för planande båt med V-skrov

Stigningstabell för planande båt med V-skrov

Motorns max varvtal är det som vägleder vilken stigning som ska väljas. De flesta utombordare har ett maxvarvtal inom spannet 4500-6300 rpm, se din motors manual för exakta uppgifter. Vid övervarvning kan motorn skadas allvarligt. Detta gäller speciellt 4-takts motorer som har många fler rörliga delar i sin konstruktion än 2-taktaren.

Moderna motorer har idag olika elektroniska skyddsfunktioner som gör att de inte ska kunna övervarvas. Om detta skydd utlöses går motorn oftast ner på tomgång trots att gasreglaget står på full gas eller liknande. Metoden för att nollställa skyddet varierar, men ibland är det tillräckligt att dra tillbaka reglaget till friläge och därifrån börja om.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead eller Reset password