Hitta rätt propeller till din båt

Hittar du inte i vår guide?

Om din motor inte finns i vår guidelista kan följande delmoment bestämma om någon av våra propellrar passar. Mät upp propellerns diameter, propelleraxel och räkna antal splines (tänder) på propelleraxeln. Propellernavet måste också möta motorns växelhus med en överensstämmande diameter. Slutligen bör den s k tryckbrickan som tillhör motorn passa mot propellerns adapter. Vänligen se resp steg enligt nedan. Om någozt är oklart, kontakta oss för vidare support.


.test
.

Steg 1

Leta på originalpropellern efter någon form av märkning som kan ange diameter och stigning. Bilden visar en typisk märkning där första siffran 11 1/8 anger diametern och den andra 13 anger stigningen. Båda mäts i tum. Märkningen kan finnas på olika ställen i och runt navet. Ibland saknas tyvärr märkning och det finns bara ett artikelnummer från tillverkaren.


.test
.

Steg 2

Om propellerns diameter är okänd mäts den enklast som det visas på bilden. Mät ifrån mitten på propelleraxelns hål och ut till bladspetsen. Multiplicera värdet med 2 för att få diametern. De flesta propellerdiameterar anges i tum, 1 tum = 2,54 cm eller 25,4 mm. Dividera därefter diametermåttet med 2,54 eller 25,4 beroende på om du räknar i cm eller mm. Du bör nu ha ett värde i storlekstalet 10-14,5 tum. Ju större motor ju större propeller behövs.

.test
.

Steg 3

Mät propelleraxelns diameter med skjutmått eller annat lämpligt instrument. Diametern mäts över topparna på splinesen. Typiska dimensioner är 18, 19, 23, 25 & 28 mm. (måtten är cirka då de är omräknade från tum) Största propellern har största axeldiametern.

.test
.

Steg 4

Räkna antalet splineständer på axeln. Se vidare under resp propellermodell för att bestämma hur många splines den har. Våra modeller har 10, 13, 14, 15, 17 & 19 splines. Antalet bestäms till viss del av propellerns diameter.

.test
.

Steg 5

Mät diametern på motorns s k växelhus, både inner- och ytterdiameter. Det är viktigt att propellerns nav stämmer överens med växelhusets diameter så att vattenströmmen ska nå propellern så ostört som möjligt. Även här finns dimensionerna angivna under resp propellermodell.

.test
.

Steg 6

Mät upp växelhusets innerdiameter. De flesta propellrar har en flänskant som ska gå omlott med växelhuset. Detta för att förhindra att motorns avgaser smiter ut mellan propellernav och växelhus.

.test
.

Steg 7

Mät diameter och andra ev dimensioner som påverkar tryckbrickans (tillhör motorn) möjlighet att möta propellerns adapter. Bilden visar en enkel slät bricka. Vi lagerför olika adapters till våra propellrar.

OBS! Det är väldigt vanligt att denna bricka ärgat fast i aluminiumpropellerns nav och där ser ut att vara en del av propellern. Om en ny propeller monteras på axeln utan denna bricka kommer den inom några minuters körning att skada packboxen (tätningen) runt propelleraxeln.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead eller Reset password