Grundstötning - när det är akut 

Vid akut nödläge/osäkert läge ring 112 

Utryckning ej akut ring 0200-290 090 för vidare hjälp till aktuell sjöräddningsstation. Läs mer på www.sjoraddning.se

Vi svarar på frågor och bistår gärna vid behov, ring 08-544 013 00


Checklista

 • Behåll lugnet, att köra på grund kan hända alla båtägare.
 • Tar båten in vatten ? Om, kör omedelbart upp på närmaste land/strand.
 • Bestäm en metod för att ta dig mot/till land, ev motor el paddel
 • Om förflyttning inte är möjligt, ankra upp, driv inte iväg
 • Gör en bedömning av skadeläget, propeller och underhus 
 • Påkalla uppmärksamhet från andra båtar / personer på land 
 • Bogsera till land, hemmahamn el annan lämplig brygga 
 • Byt ut propellern och kör försiktigt hemåt 
 • Bry dig inte om skak och vibrationer, får lösas senare 
 • Kör säker och landnära väg hemåt 

Vad ska jag göra nu? 

Vi utgår från att du som läser detta just nu sitter i en besvärlig situation i samband med en grundstötning. 

I samband med grundstötningen så blir det gärna lite kaos och förvirring. Smällen kan vara kraftig, motorn flyger upp, båten byter riktning osv. Allt ljud med mera fortplantar sig gärna i båtens skrov och förstärks till att verka mer omfattande än vad som ofta är fallet. Många tankar flyger igenom huvudet och personerna i båten blir gärna oroliga över vad som hänt. 


Vi avser här försöka vägleda och lugna stämningen så att fortsättningen på båtresan blir så bra som möjligt. 

Om ni inte redan befinner er nära land, brygga eller annan relativt säker plats så uppsök genast närmaste land. Att åtminstone vara nära land inger trygghet och underlättar fortsättningen på denna vägledning. Kom ihåg att i nöd gäller först räddning av personer/liv och sist båt/motor. Alla bryggor och stränder är tillåtna i nödläge. Ta på er flytvästarna om dessa inte redan är på. 

Behåll lugnet, om båten flyter och inte tar in vatten så är det i första läget ingen fara. Att köra på grund kan hända vem som helst. Finns ingen anledning att här och nu diskutera skuldfrågan. Nu ska ni se till att komma vidare. 

Om det fungerar så kör båten med motorn framåt el bakåt. De må skaka, vibrera och låta mindre bra, men det får bli ett senare problem. Säker plats och grunt vatten först av allt. 

I de fall det inte fungerar att använda motorn, ankra snabbt upp så ni inte driver iväg. Förhoppningsvis är det grunt runtom båten så att ankare med lämplig lina fäster i botten. 

Red ut vilka alternativ som står till förfogande för att kunna förflytta sig. Finns det åror el paddlar, kan ni driva med vinden, påkalla annan båts uppmärksamhet eller ev ringa någon närliggande hjälp ? 

Titta er omkring om där finns andra båtar som kan göras uppmärksamma på ert nödläge. Om möjligt avdela en person för denna aktivitet. Veva med armarna och ta hjälpa av tygstycke som jacka el dyl. Att ropa, vissla och banka på metallföremål (ex.vis kokkärl) kan också påkalla uppmärksamheten. Personer på land kan också tänkas notera nödläget. 

Det må kännas både pinsamt och eländigt att ha kört på grund. Glöm det för nu. Det händer alla förr eller senare. Det sker tusentals grundstötningar i våra vatten per år. Vad som gick fel är inte viktigt nu. 

Om någon annan båt uppmärksammat ert nödläge, ta emot hjälpen. Diskutera alternativen till hjälp. Bogsera till närmast land/brygga eller rentav till hemmahamnen. 

Finns inget av detta att tillgå kan den frivilliga sjöräddningen, där sådan finns, vara ett sätt att få hjälp. Ring 0200-290 090 eller www.sjoraddning.se


När ni väl kommit till säker plats och kanske rentav tagit en paus från äventyret så kommer vi nu till undersökning av skadorna och åtgärder för att komma vidare. Hissa upp drevet eller motorn så högt det går ovanför eller i nivå med vattenytan. Jobba från badbrygga, strand eller annan plats där ni kan komma nära motor eller drev. 


Kontroll av underhuset 

Gör en första visuell kontroll av underhuset dvs den del som är längst ner i vattnet. Går det att se var smällen träffade ? Om det träffat rakt på underhuset, förmodligen i dess framkant, så är det sannolikt allvarligt skadat på något sätt. Kan vara sprucket eller att delar av det saknas. Möjligen läcker det ut olja i vattnet. Det blir då regnbågens färger på vattenytan. Om detta bekräftas vara läget är det bara att finna ut ett sätt att bli bogserad till lämplig hamn. Om bara skäddan / fenan är avbruten eller stukad kan säkert underhuset fungera för en hemresa. 

Är underhuset allvarligt skadat ? 
 • Ja - se till och hitta en lösning på bogsering hem. 
 • Nej - gå vidare till undersökning av propelleraxeln. 

Kontroll av propelleraxeln 

Om underhuset förefaller vara oskadat så långt den visuella kontrollen kan avgöra så titta närmare på propellern. Om denna påvisar skador på blad eller bladen så undersök den närmare. Lägg i friläge på motorn, rotera om möjligt propellern med fingrarna.  

Roterar den tungt och tar i någonstans ? 
 • Ja - med stor säkerhet är propelleraxeln rejält böjd, bogsera hem. 
 • Nej - fortsätt till nästa steg i kontrollen.

Kan propellern roteras runt utan att den synligt kastar dvs flyttar sig i sidled i och med att den roteras ? 
 • Ja - kör vidare mot hamn, se nedan. 
 • Nej - sannolikt böjd propelleraxel, vidare körning är skadlig eller inte ens möjlig .

Här försöker vi skapa oss en uppfattning om propelleraxeln blivit böjd i o m grundstötningen. Böjningen behöver inte vara för ögat synlig för att vara skadlig. Om axeländen ute vid propellermuttern bara flyttar sig del av en millimeter i sidled kommer det uppfattas som en vibration. Verkstädernas statistik säger att med aluminiumpropeller så blir axeln böjd i ca 50% av fallen, med stål eller rostfritt stål 100%. 

Kan propellern roteras lätt med fingrarna och att den inte uppenbarligen flyttar sig i sidled under rotationen kan du testa med att köra motorn framåt på tomgång. Förmodligen vibrerar och skakar det till någon nivå.  Förhoppningsvis är de inte värre att det går att köra hem. 

Om det finns en reservpropeller i båten, montera den innan avresa. Om den är oskadad minimeras vibrationerna även om propelleraxeln är skadad. 

Finns ingen ersättare får du åka hem eller till plats där resan kan avslutas såsom läget är. Möjligen blir det en resa på tomgång / låg fart. Testa med att få upp båten i plan, kan möjligen fungera bättre än tomgång eller strax däröver.  Kör närmaste vägen hem eller färdväg som ger närhet till land utmed resan. Skadan kan förvärras med fortsatt körning och därför är det en extra säkerhet att ha närhet till land där så är möjligt. Undvika att köra i större farleder där stora båtar / fartyg kan förekomma. Om du plötsligt tvingas stoppa färden vill du inte vara i vägen för dessa fartyg som kanske t o m har svårt att stanna i tid / avstånd. 

Kontakta ditt försäkringsbolag 

Väl åter i hemmahamn så kontaktar du ditt försäkringsbolag för förslag till åtgärd och vidare kontakter med marin verkstad. 

Skadan undersöks mer ingående och reparationsåtgärd bestäms. Om underhuset är oskadat är det fullt möjligt att bara propelleraxeln byts ut. Tyvärr är det allt färre verkstäder som klarar av denna åtgärd. Vidare är det förmodligen det mest troliga enklare, snabbare och inte minst mer lönsamt för verkstaden att byta hela underhuset. 

Om underhuset är skadat kan det möjligen svetsas ihop igen alternativt så byts det ut helt och hållet. 

Ett nytt underhus kostar ungefär halva priset av en ny motor. Med försäkringens självrisk, åldersavdrag osv landar kostnaden lätt på ett 5-siffrigt belopp i SEK. Beroende på tillgången till reservdelar och tid i verkstaden under högsäsong kan reparationen ta 2-8 veckor i anspråk. 

Kontakta oss

 • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead eller Reset password