Selva Rib 8.0 / 2 x Selva Whiteshark 150 hk

Upp emot 5 knop snabbare i marschfart och genomgående snabbare över hela registret.


Dubbelmontage med en vänster- resp höger roterande propeller. De 4-bladiga propellrarna ger något lägre toppfart.