Örnvik 620 Sport / Mercruiser 4.3

Snabbare i plan vid ett lägre varvtal och därefter 4-6 knops högre fart med samma varvtal.


Båten planar vid ungefär 200 rpm lägre varvtal än med motsvarande original propeller. Genomgående presterar sedan Propulse 4-6 knops högre fart i marschregistert för att sedan vid ca 30 knop möta original propellern. Toppfarten är som brukligt med en 3-bladig propeller något högre.