Vi forklarer her noen ofte brukte ord og uttrykk når det gjelder propellene, deres design og funksjon. Det finnes en mengde fordypende litteratur om emnet, men vi har her valgt å forklare de ulike delene på en enkel måte slik at alle kan forstå det.

Upptäck propellerskolan

Generelt

Selv om en propell ser ut som en skrue og omtales som sådan i mange populære forklaringer, fungerer den ikke som en skrue. Propell- bladene er formet som vinger, og lik vingene har de to avgjørende egenskaper; trykk- og trekkraft, og motstand. Vingene sitter på en roterende nav der den felles trekkraften suger inn vann oppstrøms for deretter å kaste den ut nedstrøms i båtens kjølvann. Loven om aksjon og reaksjon, Newtons tredje, gjør at båten går fremover. Motstanden som vingene har i vannet gjør at det kreves en viss motor- effekt for å holde turtallet oppe. Vannet treffer bladets forkant i en konkret vinkel som avhenger av propellens turtall og båtens hastighet. Også andre deler påvirker det møtende vannet som f.eks. båtens skrog og girkasse.

Stigning

Stigningen forteller hvor langt propellen går på en omdreining. Stigningen oppgis i tommer og angir vinkelen på den skrudde overflaten som propellens vingeprofil har utgangspunkt i. Man bør merke seg at en propells stigning ikke nødvendigvis behøver å være like over bladet da stigningen kan variere. Ettersom det er stigningen som gir bladets angrepsvinkel, er det ikke uvanlig at stigningen reduseres ved bladets rot ettersom det møtende vannet har lavere hastighet ved navet.

Diameter

Diameteren på en propell måles normalt i tommer (1″=25,4mm) og utgjør sirkelen som dannes av toppen på propellbladet når den roterer. Propellens diameter har en avgjørende betydning for hvor mye kraft som kan overføres til vannet. En enkel formel for å beregne den teoretiske kraften er: Der A er det arealet som propellen spinner runt. Diameteren er ofte stemplet på propellen sammen med stigningen. Formelen kan utledes ved hjelp av Bernoullis ligning for inkompressibel friksjonsfri flyt langs en strømlinje og en kraftligning for hele strømrøret De fleste propeller er merket med diameter» x stigning (f.eks.13″x 21″).

Cupping

En vanlig måte å justere metallpropeller på er å bruke en såkalt cup på bladets bakre kant. Det kan sammenlignes med en liten klaff i bakkanten på en flyvinge. Det gjør at bladets stigning øker, men også at undertrykket på bladets forkant spres litt ut og kan på den måten forhindre kavitasjon.Propellerns diameter

Antall blad

Det er i dag hovedsakelig 2-, 3-, 4- og 5-blads propeller på markedet. Flere blad gir bedre grep i vannet, men det øker også motstanden. 2-blads propeller brukes utelukkende på mindre motorer i størrelsesorden 2-5 hk. Det er 3 og 4 blads som oftest brukes på fritidsbåter, mens 5-blads hovedsakelig forekommer på båter designet for vannsport som wakeboarding, vannski og lignende. De blir regnet for å gi en bedre aktervåg å gå på. 3-blads propeller gir som oftest en høyere toppfart mens 4-blads gir bedre grep og drivstofføkonomi i marsjfartsregistret.

Oppsummering

Som det fremgår av tidligere omtale, er det løftekraften i vingeprofilen som gir tilstrekkelig fremdrift, mens motstanden krever strøm. Vingeprofilene har imidlertid en egenskap som kan utnyttes til å maksimere virkningsgraden, og det er å ha riktig angrepsvinkel mot vannet. For gitt hastighet og turtall er det propellens stigning som bør endres for å oppnå en mer økonomisk fremdrift.

Blueprinting

For å få den nye propellen blueprinted sender du den tilbake til produsenten eller en propellspesialist som finjusterer den til den formen som den burde ha hatt ifølge produksjonstegningen. Dette gjelder hovedsakelig propeller utviklet i metall. Avvik på bladets form og vinkler kommer i fra produksjonsprosessen der det som alltid foekommer toleranser. Normalt befinner disse seg nnenfor et område som fungerer helt fint for normal ytelse og bruksmåte.

Rake

Rake er vinkelen på bladene mot propellakselen og omtales som positiv akter. En rake former bladene til en kjegle og konsentrerer vannstrålen, da den hindrer vann i å lekke radialt. Spesielt på overflateskjærende propeller har det en positiv effekt. I noen sammenhenger skyves baugen på båten oppover med økende rake. Et blad kan ha en progressiv rake, så vel som at raken kan være cupped.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Eller Reset password