Skifting av propellblad

Å skifte propellbladene er noe normalt hendige kan greie med en 5 eller 6 mm sekskantnøkkel (avhengig av propellstørrelsen). Vi anbefaler at propellen monteres vekk fra motoren og at skiftet foregår på en fast overflate.

Byta propellerblad, steg 1

Løsne og fjern de fire skruene (7) fra propellen. Forsikre deg om at adapteren (1) er på plass, slik at mutrene ikke faller ut av lommene.

Byta propellerblad, steg 2

Fjern ringen (4) og bakre navdel (3) slik at bladene er tilgjengelige, fjern det ødelagte bladet (-n) og sett inn et nytt.

Byta propellerblad, steg 3

Sett tilbake den bakre navdelen (3) og sørg for at alle bladets ledehjul havner i de respektive fordypningene. Bitene skal enkelt falle på plass, bruk ikke makt.

Byta propellerblad, steg 4

Juster inn alle bladene slik at ledehjulene plasseres midt i navdelens respektive fordypning. Monter deretter ringen (4) slik at hvert blads ledehjul kan monteres på sin plass i ringen. Skyv propellen sammen slik at alle delene kommer på plass.

Byta propellerblad, steg 5

Pass på at adapteren (1) og fremre navdel (2) er på plass.

Byta propellerblad, steg 6

Monter skruene og skru sammen propellen til ringen (4) sitter med litt avstand. Ringens (4) "tenner" som griper inn i den bakre navdelen (3) skal være synlige.

Byta propellerblad, steg 7

Innstill stigningen som vist i egen beskrivelse.

Byta propellerblad, steg 8

Stram skruene fast og bestemt uten å ta i for hardt.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Eller Reset password