Skifting av propellblad

Å skifte propellbladene er noe normalt hendige kan greie med en 5 eller 6 mm sekskantnøkkel (avhengig av propellstørrelsen). Vi anbefaler at propellen monteres vekk fra motoren og at skiftet foregår på en fast overflate.


Løsne og fjern de fire skruene (7) fra propellen. Forsikre deg om at adapteren (1) er på plass, slik at mutrene ikke faller ut av lommene.

Fjern ringen (4) og bakre navdel (3) slik at bladene er tilgjengelige, fjern det ødelagte bladet (-n) og sett inn et nytt.

Sett tilbake den bakre navdelen (3) og sørg for at alle bladets ledehjul havner i de respektive fordypningene. Bitene skal enkelt falle på plass, bruk ikke makt.

Juster inn alle bladene slik at ledehjulene plasseres midt i navdelens respektive fordypning. Monter deretter ringen (4) slik at hvert blads ledehjul kan monteres på sin plass i ringen. Skyv propellen sammen slik at alle delene kommer på plass.

Pass på at adapteren (1) og fremre navdel (2) er på plass.

Monter skruene og skru sammen propellen til ringen (4) sitter med litt avstand. Ringens (4) "tenner" som griper inn i den bakre navdelen (3) skal være synlige.

Innstill stigningen som vist i egen beskrivelse.

Stram skruene fast og bestemt uten å ta i for hardt.