Att ersätta propellerblad

Att byta propellerns blad är något den normalhändige klarar av med endast en 5 eller 6 mm insexnyckel (beroende på propellerstorlek). Vi rekommenderar att propellern monteras bort från motorn och att bytet sker på en fast yta.


Lossa och ta bort alla fyra skruvarna (7) från propellern. Se till att adapteringen (1) sitter på plats så att muttrarna inte ramlar ur sina fickor.

Ta bort ringen (4) och den bakre navdelen (3) så att bladen blir åtkomliga, ta bort det trasiga bladet (-n) och montera ett nytt.

Sätt tillbaka den bakre navdelen (3) och se till att alla bladens styrvingar hamnar i resp urtag. Bitarna ska enkelt falla på plats, bruka inget våld.

Justera in alla bladen så att deras styrvingar positioneras mitt i navdelens resp urtag. Montera därefter dit ringen (4) så att varje blads styrvinge passas in i sitt läge i ringen. Tryck ihop propellern så att alla delar kommer på plats.

Se till att adaptern (1) och den främre navdelen (2) sitter på plats.

Montera skruvarna och skruva ihop propellern tills ringen (4) sitter lite glappt. Ringens (4) "tänder" som greppar in i bakre navdelen (3) ska vara synliga.

Ställ in stigningen som visas i den separata beskrivningen.

Skruva åt skruvarna, hårt och bestämt utan att ta i för hårt.