Lapojen vaihto

Lapojen vaihtaminen sujuu käsistään kätevältä helposti. Työkaluksi sopii 5 tai 6 mm (potkurin koosta riippuen) kuusiokulma-avain. Suosittelemme potkurin irrottamista ja asettamista tasaiselle alustalle lapojen vaihtoa varten.


Avaa potkurin pultit (7). Tarkista, että pultin soviterengas pysyy paikallaan, jotta mutterit eivät putoa.

Irrota uloin holkki (4) ja takimmainen napahylsy (3), johon lavat kiinnittyvät. Poista vahingoittunut lapa (lavat) ja vaihda tilalle uusi.

Aseta takimmainen napahylsy paikoilleen kohdistaen lavat uriinsa. Osat kiinnittyvät toisiinsa helposti, joten liiallista voimankäyttöä ei tarvita.

Kohdista lapojen juuret uriinsa ja asenna sen jälkeen uloin holkki (4) paikoilleen. Purista potkurin osat kiinni.

Tarkista, että soviterengas (1) ja etummainen napahylsy (2) ovat paikoillaan.

Ruuvaa potkuri kiinni ja kiinnitä pultit löyhästi, niin että uloin holkki (4) jää hieman löysäksi. Takimmaiseen napahylsyyn (3) kiinnittyvien uloimman holkin (4) hampaiden pitää näkyä.

Säädä nousu noudattaen erillistä nousun säädön asennusohjetta.

Kiinnitä pultit napakasti, välttäen liiallista voimankäyttöä.