Asennus ja säätö

Kaikki potkurimme on helposti säädettävissä vähintään 7 eri nousulle. Potkurissa on valmiiksi merkattuja asetuksia. Painettu numero kertoo säädetyn nousun, kun takimmaisen renkaan merkki on samassa linjassa pitkän keskellä olevan merkkiviivan kanssa.


Avaa neljä pulttia (7), kunnes voit nostaa ulointa holkkia muutaman millimetrin verran.

Nosta holkkia (4) noin 2 mm, jotta takimmaiseen napahylsyyn tarttuvat rihlat irtoavat.

Säädä, asteikkoa apua käyttäen, haluttu nousu. Tämä onnistuu helpoiten asettamalla potkuri kiinteälle alustalle, uloin holkki (4) ylimpänä. Set the desired pitch using the scale.

Tartu kahteen vastakkaiseen lapaan kuvan osoittamalla tavalla, ja väännä myötä- tai vastapäivään, kunnes lavan juuressa oleva numeromerkintä osuu keskiviivalle halutun nousun kohdalle. Nousua voi nostaa tai laskea asteikolla, jossa yksi askel vastaa yhtä astetta plus- tai miinussuuntaan. Kaikki lavat liikkuvat synkronoidusti, kun yhtä lapaa liikuttaa.

Paina holkki (4) alas, jotta rihlat kiinnittyvät napahylsyyn.

Kiinnitä pultit ristikkäin, kun kaikki osat ovat paikoillaan. Käytä normaalia kuusiokulma-avainta, ja kiinnitä pultit napakasti, kuitenkin välttäen liiallista voimankäyttöä.