Blades 6513

77,50 
The blades are from spring 2013 made of a new stronger and stiffer material colored grey. That´s why the bladekit has changed p/n to 6513. The new blades are compatible with older propellers, but should not be mixed with the older black one's other than in emergency cases.

Package contains: four singel blades model nr. 6501
Diameter: 11,5"
Pitch range: 11-17"

Fråga Thomas

Propellerexperten Thomas har lång erfarenhet av propellrar och de frågor som båtägare har. Många åker till exempel omkring med en mer eller mindre defekt eller helt enkelt fel propeller och behöver information för att få veta vad de ska göra åt detta. Fråga vår propellerexpert Thomas hur din båt kan bli bättre med rätt propeller.

Kontakta oss

Fyll i uppgifterna så kontaktar vi dig.