SEK(kr) 0 produkterkr

Selva Rib 8.0 / 2 x Selva Whiteshark 150 hk

Upp emot 5 knop snabbare i marschfart och genomgående snabbare över hela registret.


Dubbelmontage med en vänster- resp höger roterande propeller. De 4-bladiga propellrarna ger något lägre toppfart.

Choose website

Hi, it seems like you're visiting from the United States would you like to go to our United States site?

Choose website

Hi, it seems like you're NOT visiting from the United States would you like to go to our global site?