SEK(kr) 0 produkterkr

Örnvik 620 Sport / Mercruiser 4.3

Snabbare i plan vid ett lägre varvtal och därefter 4-6 knops högre fart med samma varvtal.


Båten planar vid ungefär 200 rpm lägre varvtal än med motsvarande original propeller. Genomgående presterar sedan Propulse 4-6 knops högre fart i marschregistert för att sedan vid ca 30 knop möta original propellern. Toppfarten är som brukligt med en 3-bladig propeller något högre.

Choose website

Hi, it seems like you're visiting from the United States would you like to go to our United States site?

Choose website

Hi, it seems like you're NOT visiting from the United States would you like to go to our global site?