EUR(€) 0 produkter0,00 

Instruksjonsfilmer

Her finner du en rekke filmklipp som alle har linker til Youtube. Talerens stemme er på engelsk, men vi håper at de bevegelige bildene skal vise at det er relativt enkelt både å endre stigningen samt bytte bladene ved ulykke. Hvis det tross alt fremdeles foreligger tvil om håndgrepet, ber vi deg vennligst ringe oss så skal vi forklare per telefon.


Choose website

Hi, it seems like you're visiting from the United States would you like to go to our United States site?

Choose website

Hi, it seems like you're NOT visiting from the United States would you like to go to our global site?